Hestepas

Udskriv
Kategori: Diverse
Oprettet Søndag, 23 oktober 2011 Senest opdateret: Søndag, 29 januar 2012 Skrevet af Super User

Krav om registrering og pas til alle heste

Alle heste i Danmark skal have et pas med medicinsider. Dette præciseres i bekendtgørelse nr. 1448 af 15/12/2009,der er trådt i kraft 1. januar 2010. Bekendtgørelsen supplerer EU for-ordning 504/2008 af 6. juni 2008.

Se bekendtgørelsen https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129393

Bekendtgørelsen medfører følgende:

1. Alle heste skal have et pas, der skal relatere til en mærkning af hesten

2. Alle pas skal indeholde sider til registrering af medicinering

3. Registrering af ejerskifte bliver lovpligtigt

4. Registrering af afgange (døde heste) bliver lovpligtigt.

5. Ny pasfarve til hidtil uregistrerede heste samt heste i ikke EU-godkendte forbund

Pas på hidtil uregistrerede heste udstedes fra 1. januar 2010 af Landscentret, Heste.


1. Alle heste skal have et pas

Kravet om pas gælder for alle heste, både i og udenfor den organiserede avl. Der er dog fastlagt en overgangsordning, med en række tidsfrister, der præciserer hvornår den enkelte hest senest skal registreres og have et pas.

Ved bekendtgørelsens ikrafttræden (1. januar 2010) gælder kravet umiddelbart for heste til slagtning, heste til eksport og heste på markeder/samlesteder.

For øvrige heste er der følgende tidsfrister:

1) Senest den 31. december 2010 kræves registrering og pas på heste, der er født mellem den 31. december 2005 og den 31. december 2009

2) Senest den 30. juni 2011 kræves registrering og pas på heste, der er født mellem den 31. december 2001 og den 31. december 2005

3) Den 31. december 2011 afsluttes overgangsordningen, og der kræves registrering og pas for alle heste.

Fra 1. januar 2010 skal desuden alle føl have udstedt pas inden 6 mdr. eller udgangen af fødselsåret, alt efter hvilken dato, der er senest.

For at kunne få udstedt et pas skal hesten være chipmærket. Heste i den organiserede avl, der allerede er brænde-/frysemærkede og hvor mærket indeholder cifre, kræves dog ikke chipmærket.

Hesten skal mærkes og besigtiges af en autoriseret mærker fra Landscentret, Heste eller en dyrlæge. Formular til brug herfor vil snarest blive gjort tilgængelig på www.landbrugsinfo.dk/heste

Formularen indsendes til Landscentret Heste.

De gamle grønne ID-beviser er ikke gyldige pas; ej heller de blå/grønne stamtavler.


2. Alle pas skal indeholde sider til registrering af medicinering

Pas udstedt hos Landscentret, Heste i perioden 1999 til 1. juli 2009 indeholder ikke sider til brug for registrering af medicinering, da der i denne periode ikke har været lovhjemmel til at inkludere disse.

Det samme gælder mange udenlandske pas.

Pas skal opdateres med medicinsider hos pasudstedende myndighed, dog opdateres alle pas på islændere hos Dansk Islandshesteforening. Udenlandske pas skal således til udlandet for opdatering.

Tidsfristerne for opdatering af pas tilsvarer tidsfristerne for nyudstedelse af pas i punkt 1.

Prisen for opdatering af pas udstedt af Landscentret, Heste er kr. 87,50 incl. moms.

www.landbrugsinfo.dk/heste findes link til bestillingsformular og online betaling.


3. Obligatorisk registrering af ejerskifte

Senest 30 dage efter at en hest er handlet, skal den ejerskiftes ved indsendelse af originalt ejercertifikat eller, hvis ejercertifikat ikke er udstedt, hestepas. Relevante underskrifter fra sælger(-e) og køber(-e) skal forefindes ved anmodning om ejerskifte.

Krav om registrering af ejerskifte træder umiddelbart i kraft 1. januar 2010. Der er ikke nogen overgangsordning på dette område.

Pris for registrering af ejerskifte er kr. 95,- inkl. moms.


4. Obligatorisk anmeldelse af døde dyr og destruktion af pas

Senest 30 dage efter en hests død skal det anmeldes.

For slagteheste sker anmeldelsen direkte fra slagteriet, mens den for aflivede og selvdøde heste skal foretages af ejeren.

Hestens pas skal indsendes ved anmeldelse af død.


5. Ny pasfarve til hidtil uregistrerede heste samt heste i ikke EU-godkendte forbund

Fremover vil opdelingen på pasfarver være som følger:

Røde/bordeaux pas: Heste i hovedafsnittet i EU anerkendte avlsforbund

Blå pas: Heste i bilag i EU anerkendte avlsforbund eller krydsninger, hvor som minimum far er godkendt af EU anerkendt avlsforbund

Sorte pas: Renracede heste i EU anerkendte avlsforbund, hvor far ikke er avlsgodkendt

Lysegrønne pas: Alle andre heste.

Alle henvendelser omkring eventuelle fejl og mangler på hjemmesiden kan gøres til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker.